Alle Winkels op een rijtje

Huisregels


HUISREGELS WINKEKCENTRUM BRUSSELSE POORT
VAN TOEPASSING OP HET GEBOUW WINKELCENTRUM BRUSSELSE POORT MET PARKEERTERREINEN EN AANHORIGHEDEN.


PARKEREN:

 • Bezoekers dienen hun voertuig te parkeren in de daartoe aangelegde parkeerstroken. Het parkeren in de aan- en afvoerstroken (paden) is ten strengste verboden.
 • Leveranciers dienen uitsluitend gebruik te maken van de daartoe aangelegde laad- en losplaatsen.
 • Vrachtauto's mogen niet op de parkeerterreinen bestemd voor klanten parkeren.
 • Bezoekers dienen zich tijdens het parkeren ordelijk te gedragen, het is verboden afval of papier anders dan in de daartoe bestemde bakken te deponeren.
 • Rijwielen dienen geplaatst te worden in de daartoe bestemde rekken - niet tegen gevels plaatsen.
 • Het is verboden scootmobiels in de gangen onbeheerd achter te laten.

IN HET WINKEKCENTRUM, PARKEERTERREINEN EN AANHORIGHEDEN IS HET NIET TOEGESTAAN:

 • Het houden van demonstraties, politieke- of geloofsmanifestaties en samenscholing.
 • Het verkopen - aanbieden - uitdelen van pamfletten en houden van collecten, anders dan met schriftelijke toestemming van het bestuur van de ondernemersvereniging, alsmede het houden van enquêtes en plaatsen van demonstratiewagens.
 • Het winkelcentrum betreden met honden (uitgezonderd geleidehonden), rijwielen, geprepareerde tassen, of met ontbloot bovenlijf.
 • Het gebruiken en/of het verhandelen van drugs en alcohol.
 • In het winkelcentrum geldt een algemeen rookverbod.
 • Bezoekers dienen zich ten allen tijde aan instructies van zowel huishoudelijke dienst alsmede beveiligingsmedewerkers te houden.

 

Aanbiedingen

Activiteit